Tel. 073 – 549 22 36      

De Gecombineerde Leefstijlinterventie- CooL       

Wat is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)?

De GLI is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht met als doel gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven. Het doel van de GLI is een gezondere leefstijl voor de deelnemer met overgewicht door advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.

Doelgroep GLI?

 • Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op:
  • diabetes mellitus type 2 (DM 2), of
  • cardiovasculaire aandoeningen, of
  • deelnemers met artrose of slaapapneu.
 • Volwassenen met obesitas (BMI van 30 en hoger).

Deelnemers moeten daarnaast voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen.

Wat is CooL?

Het CooL-programma is een GLI. CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één en dezelfde persoon, namelijk de leefstijlcoach. Het CooL-programma kijkt niet alleen naar voeding en beweging, maar ook naar slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid. De CooL-coach steunt de deelnemer in het halen van persoonlijke doelen. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol.

Inhoud CooL-programma

Het CooL-programma bestaat uit:

 • een individuele intake
 • een basisprogramma (8 maanden)
 • een onderhoudsprogramma (16 maanden)
 • een evaluatiegesprek

Verspreid over twee jaar volgt u in totaal 16 groepsbijeenkomsten en hebt u zes uur individuele contacttijd met de leefstijlcoach. Het gehele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Deelnemen aan CooL

Om deel te nemen aan het CooL-programma is een verwijzing van de huisarts nodig. Ook tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de leefstijlcoach stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Wat kost het? 

Sinds 2019 wordt de GLI onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken.

Vragen?

Vul het contact formulier in of neem telefonisch contact op via 073-5492236.

 

Logo Mednetwerk paramedisch centrum

Avantilaan 7
5482 RE Schijndel
Tel. 073 - 549 22 36