Tel. 073 – 549 22 36      

Algemene Internet Voorwaarden

Op het gebruik van onze internetsite zijn onze Algemene Internet Voorwaarden van toepassing.
Deze Algemene Internet Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze internetsite:

Privacy

De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen via het gebruik van onze internetsite behandelen wij vertrouwelijk. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gegevens:
– De gegevens die u actief opgeeft over uzelf en onze contactpersoon (zoals uw e-mailadres, overige adresgegevens etc.);
– Uw gebruik van onze internetsite (zoals de pagina’s die u bezocht heeft en de frequentie waarmee deze pagina’s door u bezocht zijn).

Wij leggen de gegevens die u over uw bedrijf en onze contactpersonen aldaar bij registratie en als klant aan ons verstrekt in een bestand vast. Uw gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld. Het bestand wordt voorts gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Voorts maken wij gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze internetsite wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien u daar bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat u deze vooraf kunt weigeren. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze internetsite bezoekt op naam kunnen registreren.

Intellectuele eigendomsrechten

Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Prijzen & Promoties

Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen.

Logo Mednetwerk paramedisch centrum

Avantilaan 7
5482 RE Schijndel
Tel. 073 - 549 22 36