Tel. 073 – 549 22 36      

TopBedrijfszorgTopbedrijfszorg

Bedrijfszorg op maat

Paramedisch centrum Mednetwerk werkt samen met Topbedrijfszorg. Wij brengen bedrijven en organisaties in beweging! We geven ondersteuning in en bij actief gezondheidsmanagement. Daarnaast stimuleren wij medewerkers om bewust bezig te zijn met hun eigen gezondheid.

Het uitgangspunt is preventie: het oplossen & voorkomen van fysieke overbelasting en verbeteren & behouden van de vitaliteit, ook op de langere termijn. Paramedisch centrum Mednetwerk levert Topzorg op gebied van fysieke belasting, met het oog op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Onze bedrijfszorg kan volledig op maat worden gemaakt! Meer informatie over bedrijfszorg op maat kijk op www.topbedrijfszorg.nl

Wij willen er samen met u voor zorgen dat er zo min mogelijk verzuim is onder de medewerkers. Onze programma’s zijn gericht op gedragsverandering en bewustwording. Onze aanpak is de medicaliserend. We sturen dus op aanwezigheid, waarbij de focus ligt op ‘wat een medewerker wel kan’.

Preventief Medisch Onderzoek

Fysieke belasting is ons werk. Het adviseren over en het op maat uitvoeren van individuele en groepsgewijze begeleidingen / trainingen. Preventief medisch onderzoek (PMO) is daarbij de basis. Dit is een methode om inzicht te krijgen in de mate van bevlogenheid, fysieke belasting en vitaliteit van uw medewerkers. De nulmeting!

Vanuit het PMO worden individuele- en managementrapportages opgesteld. Hieruit komt een objectief vertrekpunt waar het beleid op kan worden aangepast.

Inzicht en overzicht bij werkhervatting

Voor werknemers met klachten aan het lichaam waardoor ze het werk niet of niet goed kunnen uitvoeren is er een uniek werkactiviteitenformulier ontwikkeld. Dit formulier biedt inzicht en overzicht in de inzetbaarheid van de medewerker. De werkgever weet hierdoor precies wat de medewerker kan doen. Zo ontstaat er minder onduidelijkheid over wat de werknemer wel of niet mag. Ook krijgt deze persoon activiteiten mee om thuis te doen.

Nazorg

Nazorg is een onlosmakelijk onderdeel van de Topzorg. Dit wordt onder andere gerealiseerd met herhalingstrainingen op de eigen werkplek, vangnet met een 24 uurservice, diverse objectiveerbare meetwaarden, werkactiviteitenformulieren en thuisactiviteitenformulieren.

Logo Mednetwerk paramedisch centrum

Avantilaan 7
5482 RE Schijndel
Tel. 073 - 549 22 36